Меню

Презентация
Кои сме ние?   "Компютър груп" ООД град Бургас е на пазара повече от 20 години и в своята фирмена биография има реализирани значителен брой големи проекти в областта на високите технологии.   Фирмата предлага пълен инженеринг в направленията, по които работи: от проектирането, през доставката, монтажа, пуска и настройките до цялостното оживяване на инсталираните системи, последвано от гаранционна и извънгаранционна сервизна поддръжка. За целта разполагаме със сериозен екип висококвалифицирани специалисти, автомобилен парк, собствена складова и сервизна база.         С какво се занимаваме?   Дейността на фирмата е в няколко основни направления:   - видеонаблюдение-конвенционално и компютърно; - контрол на достъпа,интегрирани хотелски системи с карти; - пожароизвестителни системи; - аварийно-оповестителни и озвучителни системи; - енергоспестяващи системи; - охранителни системи, периметрова охрана; - системи за контролно-пропускателни пунктове и паркинги, реализирани чрез бариери, турникети и/или металдетектори за откриване на оръжие; - компютърни мрежи,структурно окабеляване и безжичен пренос на данни с криптиране на информацията; - компютри, сървъри, принтери, копирни машини и др. офис техника; - радиостанции и комуникации; - специализирана техника за индивидуална сигурност и защита.    

      Референции
      Сертификати
      Реализирани проекти

      Нашата цел е Вашата сигурност!

 

Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS